Prejsť na obsah
Ústav energetických strojov a zariadení

ÚSTAV ENERGETICKÝCH STROJOV A ZARIADENÍ

Zlúčením Katedry tepelnej energetiky a Katedry tepelnej techniky vznikol v roku 2007 Ústav tepelnej energetiky. Od 1.1.2016 bolo presunuté Oddelenie hydraulických strojov a zariadení z Ústavu chemických a hydraulických strojov a zariadení do Ústavu tepelnej energetiky, ktorý bol zároveň premenovaný na Ústav energetických strojov a zariadení

Katedra tepelnej energetiky patrila historicky medzi zakladajúce katedry fakulty. Jej vznik sa datuje od roku 1943 ako IV. Ústav stavby strojov, neskôr od roku 1948 ako Ústav parných generátorov a motorov.

V ďalšom období po zavedení katedier na fakulte sa názov katedry viackrát menil. Od roku 1991 až po vznik Ústavu tepelnej energetiky platil názov Katedra tepelnej energetiky.

Katedra tepelnej techniky vznikla v roku 1948 z pôvodnej „Stolice kompresorov a chladiacich strojov“, ktorá pôsobila od roku 1945. V roku 2007 sa Katedra tepelnej energetiky a Katedra tepelnej techniky združili a vytvorili Ústav tepelnej energetiky. Oddelenie hydraulických strojov a zariadení vzniklo pôvodne z Katedry hydraulických strojov a zariadení a od 1.1.2016 sa stalo súčasťou Ústavu energetických strojov a zariadení.

Ústav energetických strojov a zariadení zabezpečuje vzdelávanie a vedecký výskum v širokej oblasti tepelných energetických strojov a zariadení. Zaraďujú sa tam stroje, zariadenia a procesy získavania, úpravy, premeny, transportu, akumulácie, distribúcie a spotreby rôznych foriem energie na základe použitia a využitia fosílnych palív, jadrových a obnoviteľných druhov energií.

Ďalej je to termodynamická a tepelno-energetická problematika vykurovacích, vetracích, klimatizačných a vzduchotechnických zariadení.

Ďalšiu oblasť predstavuje hydroenergetika, čerpacia technika, hydraulické a pneumatické mechanizmy.

Ústav energetických strojov a zariadení sa člení na:

Oddelenie tepelných energetických strojov a zariadení

Oddelenie chladiacej a klimatizačnej techniky

Oddelenie hydraulických strojov a zariadení