Prejsť na obsah
Ústav energetických strojov a zariadení

VÝZNAMNÉ MONOGRAFIE

FERSTL, Karol - MASARYK, Michal. Zbierka príkladov z prenosu tepla. 1. vyd. Bratislava Spektrum STU 2020. 423 s. Edícia vysokoškolských učebníc. ISBN 978-80-227-5040-0.

FERSTL, Karol - MASARYK, Michal. Zbierka príkladov z prenosu tepla : 3. časť - prenos tepla sálaním a odparovaním vody. 1. vyd. Bratislava Spektrum STU 2018. 339 strán, 92 obrázkov,, 21 tabuliek. ISBN 978-80-227-4841-4.

VARCHOLA, Michal. Interakcia obežného kolesa a statora odstredivého čerpadla. 1. vyd. Bratislava Spektrum STU 2017. 190 s., 192 obr. Dostupné na internete: . ISBN 978-80-227-4735-6.

VARCHOLA, Michal. Špeciálne hydrodynamické čerpadlá. 1. vyd. Bratislava SPEKTRUM 2017. 219 s., 159 obr., 12 tab. ISBN 978-80-227-4711-0.

MASARYK, Michal - GRÓF, Gyula - POSPÍŠIL, Jiří - HERNIK, Bartlomiej - LEPSZY, Sebastian. Green energies in V4 countries. 1st. ed. Bratislava : Porta Danubiana, 2014. 123 p. ISBN 978-80-971479-1-4.

FERSTL, Karol - MASARYK, Michal. Prenos tepla - príklady : 1. časť - vedenie tepla. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014. 356 s., 111 obr., 31 tab. ISBN 978-80-227-4143-9.

URBAN, František - ŠOOŠ, Ľubomír - KOLEJÁK, Milan. Biomasa - obnoviteľný zdroj energie. 1. vyd. Bratislava : VERT spol. s.r.o., 2012. 400 s., 129 obr., 103 tab. ISBN 978-80-970957-3-4.

MOLNÁR, Vojtech. Počítačová dynamika tekutín : Interdisciplinárny prístup s aplikáciami CFD. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011. 436 s. ISBN 978-80-8106-048-9.

FERSTL, Karol - MASARYK, Michal. Prenos tepla. 1. vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 424 s., 141 obr., 44 tab. ISBN 978-80-227-3534-6.

HAVELSKÝ, Václav - VALÁŠEK, Jaroslav - FÜRI, Belo - GAŠPAROVSKÝ, Dionýz - KALÚS, Daniel - LULKOVIČOVÁ, Otília - SZÉKYOVÁ, Marta - TAKÁCS, Ján - NAGY, Juraj. Technické zariadenia budov.Stavebno-technické zásady pre navrhovanie,posudzovanie a realizáciu vnútorných rozvodov a ich zariaďovacích predmetov : Stav - október 2008. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2008. 447 s.

 

ĎALŠIE VÝZNAMNÉ PUBLIKÁCIE

 

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

MLKVIK, Marek - JEDELSKÝ, Jan - KARBSTEIN, Heike P. - GAUKEL, Volker. Spraying of Viscous Liquids: Influence of Fluid-Mixing Mechanism on the Performance of Internal-Mixing Twin-Fluid Atomizers. In Applied Sciences. Vol. 10, Iss. 15 (2020), s. 5249-5249. ISSN 2076-3417 (2.474 - 2019). V databáze: CC: 000559363100001 ; WOS: 000559363100001.

VILÁGI, František - KNÍŽAT, Branislav - MLKVIK, Marek - OLŠIAK, Róbert - MLYNÁR, Peter - RIDZOŇ, František - URBAN, František. Leakage estimation of the high-pressure and high-temperature natural circulation helium loop. In Annals of Nuclear Energy. Vol. 146, (2020), s. 1-12, art. no. 107584. ISSN 0306-4549 (1.378 - 2019). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85086387622 ; CC: 000551122200001 ; WOS. ADC.

FABIÁN, Michal - PUŠKÁR, Michal - KOPAS, Melichar - KUĽKA, Jozef - BOSLAI, Róbert - GURBAĽ, Ladislav - MASARYK, Michal - SLOBODA, Oskár - BLISTAN, Peter. Principles of car body digitisation based on geometry extracted from views in 2D drawing documentation. In International Journal of Vehicle Design. Vol. 74, no. 1 (2017), s. 62-79. ISSN 0143-3369 (0.652 - 2017). V databáze: CC: CCC:000406237900004 ; WOS.

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

KURILLA, Matej - KNÍŽAT, Branislav - OLŠIAK, Róbert - SLOVÁK, Pavol - HYRIAK, Maroš. Balancing and blade-shaping of a single-blade impeller. In Mechanics & Industry. Vol. 20, iss. 7 (2019), s. 1-7, art.no. 702. ISSN 2257-7777 (0.874 - 2019). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85075827367.

OLŠIAK, Róbert - MLKVIK, Marek - RIDZOŇ, František - SLOVÁK, Pavol. Two stage ejector as a pre-stage of the water ring vacuum pump. In Mechanics & Industry. Vol. 20, iss. 7 (2019), s. 1-11, art.no. 703. ISSN 2257-7777 (0.874 - 2019). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85075829666.

VILÁGI, František - KNÍŽAT, Branislav - MLKVIK, Marek - URBAN, František - OLŠIAK, Róbert - MLYNÁR, Peter. Mathematical model of steady flow in a helium loop. In Mechanics & Industry. Vol. 20, iss. 7 (2019), s. 1-8, art.no. 704. ISSN 2257-7777 (0.874 - 2019). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85086066164 ; WOS: 000521731900004. ADM

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

ŠIMKO, Martin - KRAJČÍK, Michal - MASARYK, Michal - MLYNÁR, Peter. Chlazení budov sálavými stěnovými systémy v kombinaci se solárním ejektorovým chlazením, část I. In TZB Haustechnik. Roč. 14, č. 1 (2020), s. 38-41. ISSN 1803-4802.

ŠIMKO, Martin - KRAJČÍK, Michal - MASARYK, Michal - MLYNÁR, Peter. Chlazení budov sálavými stěnovými systémy v kombinaci se solárním ejektorovým chlazením, část II. In TZB Haustechnik. Roč. 14, č. 2 (2020), s. 26-28. ISSN 1803-4802.

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

KURILLA, Matej - KNÍŽAT, Branislav - OLŠIAK, Róbert. Approach to 3D unsteady CFD analysis of a single-blade pump. In The application of experimental and numerical methods in fluid mechanics and energy 2020 : proceedings of the 22th international scientific conference. 1. vyd. Les Ulis : EDP Sciences, 2020, S. 1-7, online. ISSN 2261-236X.

ŠLACHTIČ, Dušan - KNÍŽAT, Branislav - OLŠIAK, Róbert. CFD analysis of impeller trimming. In MATEC Web of Conferences [elektronický zdroj]. Vol. 328, (2020), s. 02009. ISSN 2261-236X (2019).

URBAN, František - RIDZOŇ, František - VILÁGI, František - SKUBÁK STANISLAV - UHLIAR PAVOL. Vplyv klimatických pomerov na termickú účinnosť jadrovej elektrárne s odberom tepla. In Vykurovanie 2020 [elektronický zdroj] : zborník prednášok z 28. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému - Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní budov teplom. Podbanské, Vysoké Tatry, 10. - 14. február 2020. 1. vyd. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020, S. 99 - 104. ISBN 978-80-89878-58-1.

URBAN, František - RIDZOŇ, František - VILÁGI, František. Uplatnenie lineárnych charakteristík energetických strojov a zariadení na optimalizáciu prevádzky zdroja tepla. In Vykurovanie 2020 [elektronický zdroj] : zborník prednášok z 28. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému - Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní budov teplom. Podbanské, Vysoké Tatry, 10. - 14. február 2020. 1. vyd. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020, S. 75 - 80. ISBN 978-80-89878-58-1.

KURILLA, Matej - KNÍŽAT, Branislav - OLŠIAK, Róbert - SLOVÁK, Pavol. CFD analysis of flow in a single-blade impeller. In 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics : International Conference, 19. - 21. 6. 2019, Demänovská Dolina, SR. 1. vyd. Bristol : AIP Publishing, 2019, S. 1-4, art.no. 030023. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1858-5. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85068376798 ; WOS: 000558592600026.

MASARYK, Michal - MLYNÁR, Peter. Tepelné zisky striech - problém alebo potenciál. In Vykurovanie 2019 [elektronický zdroj] : zborník prednášok z 27. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému - Smart technológie a inovácie pri zásobovaní teplom. Podbanské, Vysoké Tatry, 1. - 5. apríl 2019. 1. vyd. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, S. 255-258, CD ROM. ISBN 978-80-89878-42-0.

MASARYK, Michal - MLYNÁR, Peter - ŠTRBA, Dominik. Design of solar powered ejector cooling system. In 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics : International Conference, 19. - 21. 6. 2019, Demänovská Dolina, SR. 1. vyd. Bristol : AIP Publishing, 2019, S. 1-4, art.no. 030030. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1858-5. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85068417612 ; WOS: 000558592600033.

MURGAŠOVÁ, Marta - OLŠIAK, Róbert. Design of Kaplan turbine parameters in relation to design point position in a turbine hill chart. In 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics : International Conference, 19. - 21. 6. 2019, Demänovská Dolina, SR. 1. vyd. Bristol : AIP Publishing, 2019, S. 1-5, art.no. 030032. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1858-5. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85068420252 ; WOS: 000558592600035. AFD

Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

OLŠIAK, Róbert - FUSZKO, Zoltán - CSUKA, Zoltán. Stanovenie vonkajšieho zaťaženia telesa dýzy Twin Absorb od prúdu suspenzie : výskumná úloha HZ 17/17. Bratislava Strojnícka fakulta STU 2017. 25 s., 12 príl.

Autorské osvedčenia, patenty, objavy

ŠOOŠ, Ľubomír - PRIKKEL, Karol - ONDRUŠKA, Juraj - FRKÁŇ, Július - BIATH, Peter - ČAČKO, Viliam. Konštrukčná zostava prvkov protipovodňových mobilných modulárnych zábran: patentový spis č. 288813, udelenie patentu 2.12.2020, zverejnenie prihlášky 1.4.2015. Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2020. 14 s.

OLŠIAK, Róbert - KNÍŽAT, Branislav. Dvojstupňový integrovaný supersonický ejektor a konfigurácia prúdového a objemového stroja : patentový spis č. 288600. Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2018. 10 s.