Prejsť na obsah
štúdium
Študijný program:
ENERGETICKÉ STROJE A ZARIADENIA
Stupeň štúdia: 1.
Garant ŠP: doc. Ing. František Urban, PhD.

 

♦ Informácie, pomôcky a oznamy pre študentov ♦

 

• TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC •

Informácie o obsadenosti daných tém a prihlasovaní je na sekretariáte ÚESZ u pani Mentelovej, miestnosť číslo 363

 

TERMODYNAMIKA A PRENOS TEPLA •

 
Pre viac informácií o študijnom programe klikni v menu na zabezpečované študijné programy.