Prejsť na obsah
Ústav dopravnej techniky a konštruovania

Adresa ústavu a Oddelenia konštruovania a mobilných pracovných strojov:
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Odelenie konštruovania a mobilných pracovných strojov
Strojnícka fakulta, STU
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava
tel: +421 2 57 296 453
Fax: +421 2 52 962 567


Vedúci ústavu a odelenia:
prof. Ing. Ladislav GULAN, PhD.
tel.:+421 2 57 296 567
e-mail: ladislav.gulan@stuba.sk

Sekretariát:
Ľubica BRODYOVÁ
tel.:+421 2 57 296 453
e-mail: lubica.brodyova@stuba.sk 

 

Adresa Odelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov:
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Odelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov
Strojnícka fakulta, STU
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava
tel: +421 2 57 296 320
Fax: +421 2 52 962 650

Vedúci oddelania:
doc. Ing. Ľuboš MAGDOLEN, CSc.
tel.:+421 2 57 296 379 
e-mail: lubos.magdolen@stuba.sk