Prejsť na obsah
Ústav dopravnej techniky a konštruovania


Vedúci ústavu:
prof. Ing. Ladislav GULAN, PhD.
tel.:+421 2 57 296 482
e-mail: ladislav.gulan@stuba.sk

Zástupca vedúceho ústavu:
Ing. Peter PETRÁK, CSc.
  tel.:+421 2 57 296 421
e-mail: peter.petrak@stuba.sk

Tajomník ústavu:
doc. Ing. Miroslava NEMČEKOVÁ, PhD.
  tel.:+421 2 57 296 495
e-mail: miroslava.nemcekova@stuba.sk

Vedúci oddelenia automobilov, lodí a spaľovacích motorov:
doc. Ing. Ľuboš MAGDOLEN, CSc.
tel.:+421 2 57 296 379 
e-mail: lubos.magdolen@stuba.sk

Vedúci oddelenia konštruovania a mobilných pracovných strojov:
Prof. Ing. Ladislav GULAN, CSc.
tel.:+421 2 57 296 482
e-mail: ladislav.gulan@stuba.sk