Prejsť na obsah
Fakulta

Zápisnica č. 13 / 2014-2015 11.6.2015

Zápisnica č. 12 / 2014-2015  8.máj 2015
   príloha: Čerpanie dotácie pridelenej v roku 2015 

Zápisnica č. 11 / 2014-2015 8. apríla 2015
  prílohy: Akreditácia - odporúčaný postup 

Zápisnica č. 10 / 2014-2015 10. marca 2015 

Zápisnica č. 9 / 2014-2015 09. februára 2015

Zápisnica č. 8 / 2014-2015  30. januára 2015 
  prílohy
   Harmonogram strojárskej olympiády  
   Zoznam neospravedlnených doktorandov

Zápisnica č. 7 / 2014-2015  21. januára 2015
  prílohy
    Strojárska olympiáda 2014 - zoznam škôl  
                                               Organizačné zabezpečenie akcie                                  

Zápisnica č. 6 / 2014-2015  7. januára 2015
 prílohy
 hodnotenie ARRA 8.12.2014
 Správa o vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných vzťa-hoch Strojníckej fakulty STU v Bratislave za rok 2014

Zápisnica č. 5 / 2014-2015  8. decembra 2014 
 prílohy
 % čerpania VEGA a KEGA k 14.11.2014 
 Vyhodnotenie VEGA so začiatkom 2015
 Edičný plán 2015-2016 
 Publikacie_2014 

Zápisnica č. 4 / 2014-2015  10. november 2014 

Zápisnica č. 3 / 2014-2015  20. október 2014 

Zápisnica č. 2 / 2014-2015  6. október 2014 
 prílohy
  STU_hamonogram_navsteva_22_az_24_10_14_Liska_upraveny
  Komplexna Akreditácia - rozdeľovník úloh 

Zápisnica č. 1 / 2014-2015 12. septembra 2014 
 prílohy:
   CEEPUS 
   ERASMUS+ 2014-2015
   Štúdia stredných škôl
   štatistiky zapísaných študentov k 12.9.2014 
   Plán zasadnutí VF KD VR 2014 2 polrok
   čerpanie k 31.08.2014.xls