Prejsť na obsah
Fakulta

Zápisnica č.11 / 2010/2011  4 .7.2011 

Zápisnica č.10 / 2010/2011  7 .6.2011 

Zápisnica č.9 / 2010/2011 3.5.2011 

Zápisnica č.8 / 2010/2011  5.4.2011 

Zápisnica č. 7 / 2010-2011
Príloha č.1 - Kompetencie členov vedenia
Príloha č.2 - Edičná rada
Príloha č.3 - Vedecké monografie
Príloha č.4 - Pomoc pri hľadaní karentovyných časopisov
Príloha č.5 - Aktuálne výzvy 

Zápisnica č. 6 / 2010-2011   zo spoločného výjazdového zasadnutia Akademického senátu a Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU v Kočovciach v dňoch 7.-8. februára 2011  
Príloha č. 1 (k bodu 9) - Organizačná štruktúra dekanátu

Zápisnica č. 5 / 2010-2011  (11. januára 2011)

Zápisnica č. 4 / 2010-2011   (7. decembra 2010) 

Zápisnica č. 3 / 2010-2011  (2. novembra 2010) 

Zápisnica č. 2 / 2010-2011  (5. októbra 2010) 

Zápisnica č. 1 / 2010-2011  (7. septembra 2010)