Prejsť na obsah
Oddelenie telesnej výchovy a športu
Počiatky existencie a činnosti Katedry telesnej výchovy na Strojníckej fakulty STU sa viažu ku vzniku katedier na vysokých školách v roku 1952, kedy vznikla aj na SVŠT Katedra telesnej výchovy. Zabezpečovala výučbu telesnej výchovy na šiestich fakultách až do roku 1962. Vtedy sa vytvorili dve samotné katedry pri Stavebnej a Strojníckej fakulte. Tento stav trval až do roku 1964, keď vznikli katedry telesnej výchovy na jednotlivých fakultách SVŠT. V roku 1981 bola zriadená Katedra telesnej výchovy pri Rektoráte SVŠT s celotechnickou pôsobnosťou. So súhlasom jednotlivých fakúlt v roku 1990 vznikli opäť katedry telesnej výchovy na jednotlivých fakultách a teda aj Katedra telesnej výchovy Strojníckej fakulty STU.