Prejsť na obsah
Matematika

Spolupráca členov katedry s vedeckými inštitúciami


Katedry matematiky na univerzitách:


FEI, SvF, CHtF STU Bratislava,
MtF STU Trnava,
EU Bratislava,
FMFI UK Bratislava,
Žilinská univerzita,
TU Zvolen,
Univerzita P. J. Šafárika Košice,
TU Košice

******************************************

Karlova univerzita Praha, ČVUT Praha,
ZČU Plzeň,
TU Brno,
Masarykova univerzita Brno

******************************************

TU Graz,
TU Wien

******************************************

AGH Kraków,
Politechnika Słąska Gliwice,
Universita Mikolaja Kopernika Toruń

******************************************

Univerza Ljubljana,
University of Zagreb,
University of Rijeka

******************************************

University of Miskolc,
TU Budapest

******************************************

École normale superior Paríž,
Natural Institute Grenoble

******************************************

Natural Univesity Korea,

******************************************

Peoples Univesity China

******************************************

 

Výbory medzinárodných vedeckých konferencií


COMPUGRAPHICS, Paris

Computer Graphics and Image Processing GKPO, Polska

SEFI - MWG European Seminar on Mathematics in Engineering Education

Seminar on Computational Geometry SCG - Kočovce

Seminar on Geometry and Graphics, Poland

 

Redakčné rady časopisov


Acta Universitas Mathematica

Fuzzy Sets and Systems

International Journal for Geometry and Graphics

Machine GRAPHICS & VISION

Zentralblatt für Mathematik

 

Vedecké spoločnosti a ústavy


Geofyzikálny ústav SAV

SEFI Mathematics Working Group

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť

Ústav informatiky SAV