Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Víťazi jednotlivých sekcií

Študentskej vedeckej konferecie

ktorá sa konala na Strojníckej fakulte STU 25. apríla 2007

 

1. sekcia: Informačná a automatizačná technika

Igor Ftáček, 2. r. IŠ: Integrované experimentálne pracovisko riadenia asynchrónnych motorov (Ing. Martin Juhás, PhD.)

 

2. sekcia: Dopravná, stavebná a poľnohospodárska technika

Jakub Lindtner, 2. r. IŠ: Návrh charterovej 30 mertovej námornej plachetnice (doc. Ing. Peter Patek, PhD.)

 

3. sekcia: Stroje a zariadenia pre chemický, potravinársky a spotrebný priemysel

Peter Šmidák, 2. r. IŠ: Tepelné spracovanie biomasy (doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD.)

 

4. sekcia: Výrobná technika

Attila Molnár, 2. r. IŠ: Tuhostná analýza teleskopickej tyče triceptu (Ing. Ľudovít Koláth, PhD.)

 

5. sekcia: Aplikovaná mechanika

Peter Mikuláš, 3. r. BŠ: Dynamická analýza tlmenia pruženia (Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.)

 

6. sekcia: Mechatronika

Gabriel Stančiak, 2. r. IŠ: Simulácia elektronického stabilizačného systému ESP (Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.)

 

7. sekcia: Výrobné systémy a strojársky manažment

Michal Žifčák, 2. r. IŠ: Možnosti optimalizácie materiálového toku v spločnosti Faurecia IS (PaedDr. Ing. Ingrid Součková)

 

8. sekcia: Energetika

Pavol Skokan, 2. r. IŠ: Návrh modelu palivovej kazety tlakovodného reaktora VVER 400 (doc. Ing. František Urban, PhD.)

 

9. sekcia: Aplikovaná matematika v technickej praxi

Richard Grančai, 2. r. BŠ: Výpočet priehybu ramena žeriavu pri konštantnom zaťažení (KM)

 

10. sekcia: Numerické metódy v strojárstve

Peter Hlbočan, 2. r. BŠ: Prestup tepla pri vedení rúrkou (RNDr. Jana Gabková)

                                                          

11. sekcia: Jazyky a spoločenské vedy

Peter Hideghéty, 2. r. BŠ: Lotus, the Automotive Legend, (PhDr. Jozef Galata, PhD.)

 

12. sekcia: Electro-mechanical systems

Jana Sedláková, 2. r. BŠ: Electric Measurement of Non-electric Quantities (doc. Ing. Ján Vlnka, PhD.)