Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci vymenovacieho konania
v odbore 5.2.7 strojárske technológie a materiály

doc. Ing. Pavla Šveca, PhD.,

pracovníka Strojníckej fakulty STU v Bratislave,
sa dňa 12. marca 2013 o 10,30 hod. v zasadacej miestnosti č. 023 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17
uskutoční inauguračná prednáška pod názvom: Žiarové lisovanie keramiky na báze B₄C.

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
p
redseda vedeckej rady