Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Z poverenia dekana SjF STU Vám oznamujeme, že v dňoch 27. - 28. 09. 2007 budú uzavtvorené pre zamestnancov SjF STU parkoviská, (Mýtna, Vazovova a Námestie slobody 17 - pred budovou) v rámci osláv 70. výročia založenia STU.
Všetky parkovacie miesta budú potrebné pre hostí, ktorí boli pozvaní na tieto oslavy.