Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák a dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Ing. Ľubomír Šooš podpísali Memorandum o spolupráci. ÚVO a Strojnícka fakulta STU majú záujem na vzájomnej spolupráci v oblasti rozvoja vzdelávania na území Slovenskej republiky. Obe strany si uvedomujú potrebu prepojenia teoretických vedomostí s praktickými skúsenosťami z praxe.

Podpisom memoranda sa zaviazali na spolupráci v oblasti vedy a výskumu, metodickej činnosti, vzdelávania a prípravy absolventov na ich poslanie. Okrem toho študenti fakulty budú mať možnosť získať poznatky, ktoré sa týkajú problematiky verejného obstarávania.

Dohoda medzi ÚVO a Strojníckou fakultou STU má prispieť k tomu, že sa problematika verejného obstarávania  bude riešiť aj z technickej stránky. „V prípade, že úrad bude rozhodovať o technických otázkach spojených napríklad s predmetom zákazky, tak bude využívať odborné kapacity fakulty. Tie pomôžu v rámci výkonu kontroly pri riešení technických otázok, ktoré sú s tým spojené,“ vysvetlil Hlivák.

Zamestnanci univerzity tak budú participovať na posudzovaní výziev pri verejnom obstarávaní ako je napríklad primeranosť ceny či využitie správnych technologických postupov. „Budeme konzultovať a pomáhať vo veci technických a znaleckých posudkov, aby sme veci, ktoré sa dajú zefektívniť a skrátiť, vedeli efektívne riešiť,“ uviedol Šooš.

Je to súčasť vzdelávania, výchovy a pozeranie sa na verejné obstarávanie aj z akademického hľadiska. „Okrem znaleckých posudkov nám profesori pomôžu doškoliť našich zamestnancov v technických otázkach, ktoré sú pri kontrole dôležité,“ dodal Hlivák.