Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty oznamuje, že dňa 10.12.2007 na Rektoráte STU v Aule Dionýza Ilkoviča boli odovzdané diplomy o udelení vedecko-akademickej hodnosti "philosophiae doctor"-"PhD" nasledovným inžinierom:

Ing. Štefan Fenik, PhD., vedný odbor Mechatronika
Ing. Stanislav Dubay, PhD., vedný odbor  Aplikovana mechanika
Ing. Guláš Juraj, PhD., vedný odbor Energeticke stroje a zariadenia
Ing. Juriga Martin, PhD., vedný odbor Stroje a zariadenia pre chemicky, potravinarsky a spotrebny priemysel
Ing. Julius Koneracký, PhD., vedný odbor Energeticke stroje a zariadenia