Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Tatra banka ponúka odborné stážové programy pre talentovaných študentov 3.-4.-5. ročníka vysokých škôl so zameraním na informačné technológie a informačné systémy na vybraných útvaroch Tatra banky vo forme vedľajšieho pracovného pomeru s perspektívou trvalého zamestnania po ukončení vysokej školy na prestížnych pozíciách.

 

IT Project manager traineeTB

 

  • Cieľová skupina: študenti inžinierskeho štúdia
  • Štruktúra programu: systém rotácie po rôznych útvaroch z businessu paralelne s útvarmi z odboru stratégie a vývoja IT/IS
  • Durácia: 4-6 mesiacov

 

IT Expert traineeTB

 

  • Cieľová skupina: študenti bakalárskeho a inžinierskeho štúdia
  • Štruktúra programu: práca s nasledovnými problémovými oblasťami - jednoduché klientské aplikácie; moderná 3 vrstvová architektúra založená na J2EE, SOA, Enterprise service bus; masívne spracovanie dát pre DWH; časovo kritické transakčné a autorizačné systémy; aplikovanie moderných metodických postupov a riadenia v SW inžinierstve; workflow systémy
  • Durácia: 5-6 mesiacov

 

IT Service manager traineeTB

 

  • Cieľová skupina: študenti inžinierskeho štúdia
  • Štruktúra programu: študenti budú rozdelení do 3 útvarov na odbore IT služieb (Odd. systém. a aplikačnej podpory iSeries, ref. systémovej a aplikačnej podpory UNIX, ref. systémovej a aplikačnej podpory LN a Windows), v rámci ktorých budú participovať na rôznych projektových úlohách
  • Durácia: 1,5 roka

 

Miesto výkonu trainee programov: Bratislava                     Plánovaný začiatok: Február 2007

           

Výhody trainee programov:

V rámci trainee programov budú mať študenti možnosť konzultovať svoju diplomovú prácu, získať  praktické skúsenosti v oblasti IT/IS v bankovníctve, progresívne motivačné ohodnotenie a vstupné školenia v Tatra banke.

 

Prihlasovanie:

Zaslaním motivačného listu a životopisu v slovenskom jazyku na  e-mailovú adresu:  student@tatrabanka.sk

 

V predmete e-mailovej správy je potrebné uviesť:

  • názov stážového programu

 

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Zaslané materiály, ktoré nám budú poskytnuté starostlivo posúdime a spracujeme v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Viac informácií nájdete na www.tatrabanka.sk/kariera, www.ckp.stuba.sk