Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

5. Deň: Levice
25.10.2013

Projekt Študentská formula okolo Slovenska sa úspešne dnes ukončil v Leviciach na Strednej priemyselnej škole  Františka Hečku . Posledný deň sa zúčastnilo súťaží veľa študentov z okolitých škôl.  Z prizvaných škôl bolo vytvorených 6 súťažných tímov. Na 1. Mieste sa umiestnili študenti zo strednej priemyselnej školy Levice. Cenu za 2. miesto si odniesli taktiež  študenti z tej istej školy a pekné 3 miesto vyhrali študenti z Gymnázia Andreja Vrábla z Levíc. Ceny odovzdával študentom  prodekan Králik.

fotogaleria

4. Deň: Handlová
24.10.2013

Predposledný deň Študentskej formule okolo Slovenska prebiehal v Handlovej na usporiadateľskej Strednej odbornej škole v Handlovej. Do súťaže sa zapojilo 8 tímov z jednotlivých škôl. Ceny víťazom  odovzdával prorektor STU prof. Marian Peciar.
1. cenu si odniesli študenti z Gymnázia I. Belu v Handlovej. Ihneď po nich na 2. mieste sa umiestnili študenti z Strednej odbornej školy  Terézie Vansovej z Prievidze  a na  čestnom 3. mieste sa umiestnili študenti z usporiadateľskej školy SOŠ Handlová, ktorí sa aj o náš tím vzorne počas celej návštevy starali.

fotogaléria

3. Deň: Žilina
23.10.2013

V stredu sa  propagačný tím Strojníckej fakulty „Študentská formula okolo Slovenska“ nachádzal v Žiline  v priestoroch  usporiadateľskej školy Gymnázia Veľká okružná . Zo všetkých prizvaných škôl sa vytvorilo 8 súťažných tímov .

Najväčší počet bodov získalo súťažné družstvo z gymnázia A . Bernoláka z Námestova. Hneď po nich sa na 2. mieste umiestnili študenti z Strednej odbornej školy strojníckej z Považskej Bystrice a pekné  3 miesto získali  stredoškoláci z usporiadateľskej školy z Gymnázia Veľká okružná v Žiline. Prezentácie štúdia sa zúčastnila dnes aj Mgr. Naďa Švancarova z pedagogického oddelenia Strojníckej fakulty a Ceny študentom dnes  odovzdával Ing. Jozef Hubel zo Zväzu strojárskeho priemyslu.


fotogaléria


2. Deň: Trenčín
22.10.2013

Druhý deň projektu Študentská formula okolo Slovenska sa realizoval v Trenčíne  za účasti siedmich prizvaných škôl a  viacerých súťažiacich družstiev. 1. cenu získalo družstvo z Strednej priemyselnej školy pod Sokolicami v Trenčíne. 2. cenu získali študenti z gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne a 3. cenu si odniesla trenčianska Dopravná akadémia. Ceny dnes odovzdali Ing. Širila z Konštrukty Industry, Ing Cagala prezident Zväzu strojárskeho priemyslu a dekan Strojníckej fakulty prof. Šooš. Dnešných súťaží sa zúčastnila aj televízia Markíza a televízia Joj. Vybraní študenti sa zúčastnili exkurzie do podniku Konštrukta Industry.


fotogaléria

1. Deň: Myjava
21.10.2013

Projekt III ročníka Strojníckej fakulty „Študentská formula okolo Slovenska prvý deň dopadol veľmi úspešne. Študenti stredných škôl si zo záujmom vypočuli prezentácie, ale najviac ich zaujala  vedomostná súťaž, kde mohli predviesť svoje schopnosti, zručnosti, kde sa zabavili a zároveň mohli  získať vecné ceny. Dnešný deň bol organizovaný na pôde Strednej priemyselnej školy na Myjave. Všetky tri ceny získali stredoškoláci z usporiadateľskej školy SPŠ Myjava. Zúčastnili sa aj školy z okolitých miest ako SOŠ Senica a Gymnázium Senica. Ceny pre víťazov a priniesol a aj odovzdal Ing. Ján Pribula zo Zväzu automobilového priemyslu.

FotogalériaTri rôzne formule vyrobili študenti Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity – benzínovú, elektrickú a úspornú s futuristickým dizajnom. V lete s nimi súťažili na okruhoch po celom svete, teraz s nimi prejdú Slovensko

Formula pozvanka

Študenti Strojníckej fakulty STU v dňoch 21. – 25. októbra 2013 navštívia mestá Myjava, Trenčín, Žilina, Handlová a Levice. 

V každom meste je na programe prehliadka jázd formúl, predstavenie Strojníckej fakulty STU a súťaž pre stredoškolákov. Súťaž ma teoretickú a praktickú časť. V prvej časti odpovedajú študenti na otázky z fyziky a z automobilového či strojníckeho priemyslu. V druhej musia zmontovať jednoduché stroje, alebo sa ich naučiť ovládať. Trebárs bicykle s riadením dozadu.

 „Absolventi našej školy/fakulty nemajú problém zamestnať sa a ich nástupné platy patria k nadpriemerným, študenti však majú pred technickými smermi rešpekt, preto im chceme ukázať, že štúdium na STU/SjF STU je praktické a môže byť aj zábavné,“ povedal dekan Strojníckej fakulty STU Ľubomír Šoos.

Hlavným bodom programu v každom meste budú jazdy formúl. Tie zostrojili študenti – od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú formulu . Tímy majú vo svojich radoch vývojárov, dizajnérov, konštruktérov, marketérov, ktorí rokujú so sponzormi, manažérov a, samozrejme pilotov, či dokonca pilotky.

Najdlhšiu históriu na škole má AM Team, ktorý zostrojil a preteká na vozidle s klasickým zážihovým motorom. Mladším je STUBA Green Team s formulou na elektrický pohon. Elektrická formula dokáže zrýchliť z 0km/h na 100km/h za 3,9 sekundy a dosiahnuť maximálnu rýchlosť 170km/h. Jej rýchlosť, nakoniec, študenti predvedú aj na jazdách okolo Slovenska.

Tento rok mala premiéru tretia študentská formula FME Racing Teamu. Je to auto s najnižšou spotrebou na Slovensku.Na cestu z Bratislavy do Košíc mu stačí liter benzínu. Má len 50 kilogramov a je stavané „na mieru“ pilotke  Daniele Welnitzovej.

A prečo študenti a ich pedagógovia stavajú formule?

"Niet lepšieho vyučovania, ako je vyučovanie pútavým projektom z praxe. Prax je vždy tou najlepšou teóriou,“ vysvetľuje  pedagóg Vladimír Chmelko , ktorý vedie študentov AM tímu.

„Členstvo v tíme je práca, ktorá je zároveň odmenou a pri ktorej si užívame veľa
zábavy. Členovia tímu musia spracovať technickú a finančnú správu a vymyslieť podnikateľský zámer s vedomím, že to všetko budú hodnotiť na medzinárodných pretekoch. Úlohy treba stihnúť v obmedzenom čase a s obmedzenými zdrojmi.Pre študentov je to skvelá príležitosť na získanie praktických skúsenosti, ktoré ocenia pri hľadaní práce,“ hovorí študent Rastislav Toman zo STUBA Green Teamu.

Kde bude možné vidieť formule a sprievodný program:

21. 10. 2013 

Stredná priemyselná škola Myjava, Ul. SNP 413/8

Myjava

22. 10. 2013

Výstavisko Trenčín, Pod Sokolicami 43, pavilón P3

Trenčín

23. 10. 2013

Gymnázium, Varšavská cesta 1

Žilina

24. 10. 2013

Stredná odborná škola, Lipová 8

Handlová

25. 10. 2013

Stredná priemyselná škola, F. Hečku 25

Levice

 

Časový harmonogam v každom meste:

9. 00 h – otvorenie podujatia

9.15 h – rool-out formúl

10.00 h – predstavenie Strojníckej fakulty STU

10.30  h – 12.30  súťaž stredoškolákov a vyhodnotenie

pdf logo Prospekt - Študentská formula okolo Slovenska 2013