Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

o možnostiach perspektívneho uplatnenia, o novinkách v oblasti chemického a farmaceutického priemyslu, o práci konštruktéra a projektanta, o využívaní bázy vedomostí získanej na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, o jedinečnosti úloh a vlastnej kreatívnej práci a pod., budú zástupcovia Novingu hovoriť

PREDNÁŠKA SA KONÁ

dňa 27.4.2009 o 9:00 v zasadačke dekana č.dv. 004

SjF STU pozýva na stretnutie predovšetkým študentov končiacich ročníkov, ako aj záujemcov o štúdium na SjF STU. Osnova prednášky je aj TU .