Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
dovoľujeme si Vás pozvať na tradičný Športový deň strojárov,
ktorý sa uskutoční 6.5.2009 na Mladej Garde.
Program:
od 12.00hod dekanské voľno
12.30 otvorenie ŠD a príhovor dekana SjF
13.00 exhibičné stretnutie vedenie SjF/študenti vo futbale
13.00 súťaže študentov a zamestnancov vo volejbale, futbale, basketbale, nohejbale, streľba, petanqe, zábavné hry.

Účastníkov čaká občerstvenie, víťazov ceny.
Na stretnutie sa teší odd.TVaŠ