Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan fakulty oznamuje, že vydal smernicu č. 2/2008, upravujúcu odmeňovanie externých a interných pracovníkov za osobitné pedagogické a recenzné činnosti. Text smernice je k dispozícii tu .