Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Harmonogram:
Možnosť podávať kandidátne listiny do 12.10.2018, do 23:59

Kandidátne listiny je možné podávať emailom na adresu markus.melicher@stuba.sk alebo osobne po emailovej dohode.

kandidatky členov do AS

 

Dátum volieb: 
16.10.2018, v čase od 8:00 do 12:00

17.10.2018, v čase od 8:00 do 12:00

 

Miesto konania volieb: Vestibul SjF STU v BA, Námestie slobody 17, Bratislava