Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení garanti študijných programov IŠ,

vážení vedúci katedier,

vážení študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia, pozývam Vás na prezentáciu študijných programov inžinierskoho stupňa štúdia, ktorá sa uskutoční v stredu 16. mája 2007 o 13:00 h v posluchárni S3.

Stretnutie, určené hlavne pre poslucháčov 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia, bude mať nasledujúci program:

1. Prezentácia študijných programov inžinierskoho stupňa štúdia 2. Diskusia Prosím garantov študijných programov alebo nimi určených kolegov o pútavé predstavenie študijného programu v trvaní 5, max. 7 minút. K dispozícii bude dataprojektor, súbory vzhľadom na úsporu času počas stretnutia so študentmi treba poslať na moju adresu alebo pred začiatkom stretnutia uložiť do určeného počítača.

 

F. Urban