Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Priame prepojenie teórie spolu s praxou je cieľom Strojníckej fakulty STU v Bratislave a spoločnosťou Volkswagen Slovakia. 

Vidno to i z predstaveného projektu: „Bakalár v automobilovom priemysle“, ktorý tento rok úspešne začal na našej fakulte s desiatimi študentami. Keďže ide o unikátny pilotný projekt zástupcovia Strojníckej fakulty STU z tohto dôvodu spojili sily s odborníkmi z praxe, aby v rámci pracovného workshopu, ktorý sa uskutočnil v Skalici v dňoch 23. a 24. 11 diskutovali o obsahoch pre prvé profesijne orientované bakalárske štúdium.

Pedagógovia z našej fakulty prejavili iniciatívu o aktualizáciu učebných osnov a implementáciu poznatkov z Volkswagen Slovakia do ich vyučujúceho procesu. Výsledkom tohto workshopu je štvorročný študijný plán pre študentov pilotného projektu “Bakalár v automobilovom priemysle”, ktorí zahŕňa nielen teoretické vedomosti a praktické skúsenosti, ale je doplnený aj o nadodborné zručnosti a komunikatívne ovládanie cudzieho jazyka.