Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
2. júla 2007 bol schválený v Akademickom senáte SjF STU Organizačný poriadok Strojníckej fakulty STU.