Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V rámci Dňa otvorených dverí na SPŠ Fajnorka 9. novembra odovzdal dekan fakulty prof. Ing. Ľubomír Šooš hodnotné dary a ocenenie za spoluprácu. 

V rámci spolupráce so strednými školami a Nádaciou Volkswagen daroval dekan fakulty prof. Šooš riaditeľovi SPŠ Fajnorka p. Dömény elektronické stavebnice Arduino a takisto Medailu dekana SjF STU za dlhoročnú spoluprácu. Stavebnice Arduinu budú slúžiť na praktickú vyúčbu budúcich strojárov. Ide o pokračovanie pilotného projektu spolupráce stredných odborných škôl a našej vysokej školy. 

Na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky sa úspešne spolupracuje so študentami stredných škôl, ktorí k nám chodili na výučbové bloky, kde im bolo predstavené nielen prostredie vysokej školy ale následne absolvovali kurzy programovania a práce s mikroprocesorom. Táto spolupráca im rozširuje oblasť vedomostí a ponúka základné vedomosti o práci s Arduinom.