Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci habilitačného konania

Ing. Romana Feketeho,PhD.

pracovníka ústavu procesného a fluidného inžinierstva

sa dňa 9.3.2010 uskutoční v zasadacej miestnosti č. 004 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17 .

o 8,00 hod. obhajoba habilitačnej práce:
Problematika extrúzie pastovitých materiálov

o 10.00 hod. habilitačná prednáška:
Pasty a ich spracovanie extrúziou