Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 1. marca 2007 o 14.00 hod. sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ing. Vladimíra Chmelka, zamestnanca Strojníckej fakulty STU v Bratislave, v zasadačke Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, Račianska 75, 831 02 Bratislava, II. Posch. č. dv. 218 pred komisiou pre obhajoby dizertačnej práce vo vednom odbore 39-01-9 aplikovaná mechanika.

Názov dizeratačnej práce: Príspevok k teórii únavovej životnosti reálnych konštrukcií.