Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení doktorandi,

 14. -15. 11. 2012 sa koná konferencia „Prevádzková spoľahlivosť výrobných zariadení v chemickom a potravinárskom priemysle a energetike“  v priestoroch SÚZA (Správa účelových zariadení MZV SR) na Drotárskej ceste 46 v Bratislave. 

http://www.suza.sk

V rámci konferencie plánujeme organizovať zvláštnu sekciu pre  doktorandov, preto v prípade záujmu  Vás žiadam o urýchlené zaslanie názvu a veľmi krátkej, (niekoľko riadkovej) anotácie Vašej plánovanej prednášky (pavel.elesztos@stuba.sk).

Pre študentov doktorandského štúdia sa vložné odpúšťa.

Prof. Ing. Pavel Elesztos, CSc.