Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU, doc. Ing. Branislav Hučko, PhD., jednorazovo prizná mimoriadne štipendium vo výške 80 €, študentom SjF STU v Bratislave 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia, ktorí do 13. 02. 2017 získajú 30 kreditov po úspešnom absolvovaní predmetov v odporúčanom študijnom pláne 1. semestra.