Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky, 
Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

vás pozýva na 18. ročník mezinárodnej vedeckej konferencie Aplikovaná mechanika

v termíne 11. - 13. apríla 2016 v Banskej Štiavnici

Cieľom osemnásteho ročníku mezinárodnej vedeckej konferencie Aplikovaná mechanika je stretnutie a profesionálny rozvoj doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Účastníci konferencie získajú prehľad o aktuálnej riešenej problematike v oblasti mechaniky telies. Riešené úlohy súvisia s podporou výskumu a vývoja nie len v priemyselnej oblasti budú prezentované v hoteli Grand Matej, ktorý sa nachádza v historickom centre Banskej Štiavnici. Záštitu nad touto konferenciou prevzal dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.

Zameranie:

 • dynamika
 • experimentálna mechanika
 • hluk a vibrácie
 • multibody dynamika
 • výpočtová mechanika
 • biomechanika
 • mechanika tekutín
 • mechatronika
 • pružnosť a pevnosť, creep a plasticita
 • lomová mechanika, únava materiálov
 • spoľahlivosť a životnosť konštrukcií
 • mechanika hornín a zemín

Bližšie info na http://www.am2016.sc-jme.com/