Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že na Úradnej tabuli SjF STU sa nachádzajú dva nové materiály na pripomienkové konanie.