Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
  • Prihlásiť sa môže každý študent, ktorý ukončil prvý ročník bakalárskeho štúdia.
  • Termín na podávanie prihlášok na mobility ERASMUS+ pre akademický rok 2017/2018 bude od 01. 12. 2016 do 31. 01. 2017.
  • Študent musí mať celkový vážený študijný priemer (VŠP) 2,0 a menej, v prípade viacerých záujemcov o mobilitu na zahraničnej univerzite určuje poradie výška VŠP.
  • V prípade rovnakého VŠP je ďalším rozhodujúcim kritériom úroveň cudzieho jazyka (v závislosti od jazyka zahraničnej univerzity). Študent je povinný predložiť jazykový certifikát (zo špecializovanej jazykovej školy, resp. z Centra jazykov SjF). V prípade českého jazyka nie je potrebné predkladať jazykový certifikát – pri zhodnom VŠP budú žiadosti posudzované individuálne.
  • Študent si vyberá školu na základe rozvrhu, ktorý má partnerská škola uvedená na svojej stránke tak, aby ponúkané predmety zodpovedali jeho študijnému plánu.