Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

O čo ide:
Rozšírenie možností vzdelávania a sebarealizácie všetkých študentov 
SjF vo forme nezávislých projektov zameraných na rozvoj teoretických znalostí a praktických zručností v oblastiach ich záujmu. Pútavou a zábavnou formou podporiť záujem našich študentov o vedu a techniku.

Kto je vítaný:
Všetci študenti, ktorí majú záujem a chcú sa dozvedieť viac, 
realizovať svoje nápady, majú v obľube nové technológie a neboja sa nových výziev. A taktiež každý kolega z ktoréhokoľvek ústavu, ktorý chcel dačo podobné robiť len nemal s kým. Každá pomoc je vítaná.

Čo ponúkame:

Možnosť oboznámiť sa s novými teoretickými a vedeckými poznatkami, 
modernými technológiami a spoznať nových priateľov s podobnými záujmami. Aplikácie a projekty v oblastiach modernej automatizácie, merania, aplikovanej informatiky, robotiky a elektrotechniky. Spolupráca s priemyselnými partnermi (VW, PSA, SMC, TOMRA, ABB, SMU, Siemens, Honeywell, AVL, Bosch, ZP Podbrezová, Barani Design, BOST, Emerson, FESTO a iné) na konkrétnych projektoch s možnosťou ďalšej spolupráce po ukončení štúdia.


Čím disponujeme, aké projekty vieme zabezpečiť:
Robotické stavebnice LEGO 
Mindstorm Robotics EV3 pre vlastnú tvorbu sofistikovaných konštrukcií,  virtuálne softvérové robotické prostredia ako ABB RobotStudio, V-REP a iné.  Vnorené platformy, ktoré patria medzi nové, vysoko progresívne a rýchlo sa rozvíjajúce oblasti a technológie. Konkrétne Arduino, STM, FreeScale, Raspberry, Intel Newton, NXP LPCXpresso a iné. Vhodné pre projekty zamerané na tvorbu nových koncepcií v oblastiach merania, monitorovania, komunikácie a riadenie technológii ako je: práca s teplotnými snímačmi - dotykovými alebo infračervenými bezdotykovými, so snímačmi vlhkosti, barometrického tlaku, UV žiarenia, magnetického poľa a intenzity slnečného žiarenia, práca s elektrickými pohonmi, či už jednosmernými krokovými alebo striedavými asynchrónnymi. S rôznymi druhmi akcelerometrov, snímačmi hmotnosti, silovými senzormi, snímačom otáčok a senzorom vibrácii, práca so snímačmi na meranie vzdialeností za pomoci ultrazvuku a infračerveného svetla, optické meranie vzdialeností, pohybový mikrovlnné snímače, snímače priblíženia a piezoelektrické snímače nárazu a dotyku, práca so snímačmi na meranie prietoku kvapalín, snímače obsahu pevných prachových častíc v ovzduší, snímače obsahu priemyselných plynov v ovzduší (i-butan, LPG, CNG, CO), práca s Biometrickými medicínskymi snímačmi na meranie údajov ako EEG, EKG, pulz, kyslík v krvi, otlačky prstov, akustické srdcové monitory a iné, práca s perifériami a komunikačnými rozhraniami pre potrebu IDB, IoT a iných. Riešenie komunikácie na báze protokolov TCP/IP, Z-Wawe, X-Bee a ZigBee, Bluetooth, NFC, RFID a protokolov štandardu WiFi. Tvorba rôznych druhov serverov a web rozhraní na následné ukladanie a spracovanie získaných dát vo forme procesných databáz a komunikáciu s nadradenými softvérovými prostrediami, tvorba priemyselných robotických pracovísk, priemyselných robotov a manipulátorov, mobilných robotov a iných robotických projektov. V prípade záujmu je možnosť individuálneho prístupu a podpory aj v projektoch mimo vybrané témy v oblasti mechatroniky, moderných smart materiálov, aplikovanej informatiky a priemyselných PLC regulátorov.


Čo máme už za sebou:
Databázu takmer 100 vyriešených BP a DP na dané témy, 
kompletné HW vybavenie určené pre skupinovú prácu, moderné laboratóriá a spoluprácu s priemyselnými partnermi v daných oblastiach. Prednášky a cvičenia pre našich študentov z daných oblastí.

Kedy začíname: zápis - pondelok 29. februára 2016 o 15.hod, laboratória UAMAI,


kontakt:  jan.vachalek@stuba.sk, gergely.takacs@stuba.sk