Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení učitelia a študenti,
zajtra, t.j. 8.4.2014 sa koná JOB-FÓRUM 2014, kde si študenti môžu nájsť
zamestnanie po ukončení štúdia, príp. sa dohodnúť na možnosti vykonávať prax už
počas štúdia. Na účasť na prezentácie firiem možno účelovo prerušiť vyučovanie.
S pozdravom  
doc. Ing. Marian Králik, CSc.
prodekan
Strojnícka fakulta STU
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava
tel: 0907 415 216