Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vedenie Strojníckej fakulty pozýva študentov fakulty na tzv. Informačný deň.

Slávnostné otvorenie bude 21.4.2010 o 9:00 v Aule A. Stodolu.

V rámci programu dňa sa uskutoční:

  • Finále Študentskej vedeckej konferencie (súťaž vedeckých prác študentov Strojníckej fakulty STU v Bratislave)
  • Medzinárodný deň mobilít (International Exchange Day – vo vestibule fakulty a v posluchárni S4)
  • JobFórum (ponuka zamestnania pre budúcich absolventov Strojníckej fakulty STU – vo vestibule fakulty a v posluchárni S4)
  • Informácie o študijných programoch inžinierskeho stupňa štúdia (v aule od 9:30).
  • Zasadnutie členov Hospodárskej rady Strojníckej fakulty STU (začiatok zasadnutia o 10:00 v zasadačke dekana č. 004)

V tento deň sa uskutoční iná forma výučby. Tradičná forma výučby v učebniach a posluchárňach bude nahradená účasťou študentov a vyučujúcich na akciách programu Informačného dňa SjF STU 2010, vrátane Študentskej vedeckej konferencie na SjF STU v čase od 8.00 - 15.00 h.
Leták o akcii je tu .