Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Ústav Automatizácie, Merania a Aplikovanej informatiky
Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Na základe získaných podporených projektov z výzvy LPP 2007 Agentúry pre Podporu Výskumu a Vývoja je možné na ústave ponúknuť výhodné podmienky pre obsadenie spolu troch miest doktorandského štúdia so zameraním na nasledovné tematiky:
1. Numericky efektívne a robustne metódy prediktívneho riadenia s aplikáciou na oblasť nelineárnych mechatronických systémov
2. Biosimulácia ako nástroj pre výstavbu farmakologických modelov s fyziologickou interpretáciou parametrov
Výhody:
 Výborné (nadštandartné) platové/štipendijné podmienky
 Dlhodobé študijné pobyty na renomovaných univerzitách
 Finančné prostriedky na podporu pracovného a experimentálneho vybavenia
 Možnosť adaptácie témy podľa odborného profilu a zamerania záujemcu
Kontaktné údaje:
1. Prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc,
Tel.: 57294 344, 0908 109 345
Mail: boris.rohal-ilkiv@stuba.sk
2. Prof. Ing. Ladislav Dedík, DrSc,
Tel.: 57294 559
Mail: ladislav.dedík@stuba.sk
Termín: 20. jún 2008