Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci vymenúvacieho konania doc.Ing. Zity Iždinskej, PhD., pracovníčky ústavu technológií a materiálov SjF STU

sa dňa 25.5.2010 o 10.00 hod.
uskutoční inauguračná prednáška na tému
“Únavové vlastnosti zvarových spojov”