Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení študenti,

Využite svoju možnosť a vyjadrite svoj názor a spokojnosť s fakultou. Aj tento rok máte možnosť vyplniť anonymný dotazník, ktorý nájdete v AIS.
Tohtoročnou novinkou je možnosť hodnotiť, každý predmet osobitne, t.j. spokojnosť s kvalitou predmetu, s vyučujúcim, so zabezpečním študijnou literatúrou a podobne.

Všetky dotazníky sú anonymné!!!

Viac informácii kde sa jednotlivé dotazníky nachádzajú nájdete v prílohe pdf