Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Untitled Document HARMONOGRAM BAKALÁRSKEHO A INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA
V AKADEMICKOM ROKU 2012-2013

Zápisy

Denná forma štúdia    
1. ročník bakalárskeho štúdia (BŠ) 20.08.2012 - 23.08.2012  
2. ročník BŠ 03.09.2012 - 04.09.2012  
3. ročník BŠ 05.09.2012 - 06.09.2012  
1. ročník inžinierskeho štúdia (IŠ) 10.09.2012 - 11.09.2012  
2. ročník inžinierskeho štúdia (IŠ) 12.09.2012  
Externá forma štúdia    
3. – 4. ročník BŠ – konzult. stredisko Tlmače 08.09.2012  
2. – 4. ročník BŠ – Bratislava 09.09.2012  
Slávnostné otvorenie ak. roku 2012-2013 24.09.2012  
Imatrikulácia študentov 1.ročníka BŠ
24.09.2012  
Prvý semester
Všetky ročníky a formy BŠ a IŠ 24.09.2012 - 13.02.2013  
Výučba 24.09.2012 - 22.12.2012  
Skúškové obdobie prvého semestra 02.01.2013 - 13.02.2013  
Zimné prázdniny
23.12.2012 - 01.01.2013  
  14.02.2013 -17.02.2013  
Druhý semester    
1. a 2. roč. BŠ – denná forma,
1., 2. a 3. ročník BŠ – externá forma,
1. ročník IŠ 
 

18.02.2013 - 31.08.2013
 
Výučba 18.02.2013 - 25.05.2013  
Veľkonočné prázdniny 27.03.2013 - 02.04.2013  
Skúškové obdobie druhého semestra 27.05.2013 - 07.07.2013  
Hlavné prázdniny 08.07.2013 - 31.08.2013  
     
3. ročník BŠ – denná forma
4. ročník BŠ – externá forma 

18.02.2013 - 15.06.2013
 
Výučba 18.02.2013 - 25.05.2013  
Veľkonočné prázdniny 27.03.2013 - 02.04.2013  
Skúškové obdobie  27.05.2013 - 07.07.2013  
Odovzdanie indexov na uzavretie do 10.06.2013  
Odovzdanie bakalárskej práce do 10.06.2013  
Príprava na štátnu skúšku 10.06.2013 - 18.06.2013  
Štátna skúška 19.06.2013 - 21.06.2013  
Promócie   02.07.2013  
     
2. ročník IŠ 18.02.2013 - 20.06.2013  
Výučba 18.02.2013 - 18.05.2013  
Veľkonočné prázdniny 27.03.2013 - 02.04.2013  
Skúškové obdobie 20.05.2013 - 09.06.2013  
Odovzdanie indexov na uzavretie do 10.06.2013  
Odovzdanie diplomovej práce do 10.06.2013  
Príprava na štátnu skúšku 10.06.2013 - 23.06.2013  
Štátne skúšky 24.06.2013 - 26.06.2013  
Promócie 04.07.2013  
     
Zápis študentov (po splnení štud. plánov)    
do 2. a 3. roč. BŠ a do 2. ročníka IŠ 03.06.2013 - 15.06.2013  
     

Ďalšie aktivity

   
Fakultné kolo Študentskej vedeckej konferencie  16.04.2013  
     
Prax v bakalárskom štúdiu (povinná)    
Výrobno-odborná prax na konci 2. ročníka BŠ 6 týždňov  
Povinnú prax treba absolvovať v priebehu prázdnin po 2. ročníku. Prax si zabezpečí každý študent individuálne. O vykonaní praxe je potrebné doniesť doklad, kde bude uvedený opis činností, ktoré praktikant vykonával. Zápočet praxe zapíše do indexu na základe písomných potvrdení poverený pracovník z ústavu garantujúceho študijný program v termíne zápisu pre 2. a 3. ročník. Prax v inžinierskom štúdiu (povinná)
Odborná prax na konci 1. ročníka IŠ 5 týždňov  
   
Študenti na konci 1. ročníka inžinierskeho štúdia absolvujú 5 - týždňovú odbornú prax v strojárskom podniku, kde si majú overiť a doplniť základné vedomosti z technologických a konštrukčných predmetov. Organizačne zabezpečuje odbornú prax ústav garantujúci študijný program. Odbornú prax vykonajú študenti pod vedením určeného odborníka z príslušného podniku.
 
Poverený pracovník ústavu potvrdí študentovi absolvovanie praxe do indexu na základe študentom vypracovanej "Správy z odbornej praxe" v rozsahu cca 5 strán, kde študent uvedie všetky podstatné informácie o náplni a priebehu praxe. Exkurzia
V 1. alebo 2. ročníku IŠ                                         1 týždeň