Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Strojníckej STU v Bratislave oznamuje, že v rámci habilitačného konania Ing. Martina Halaja, PhD. v odbore Metrológia sa dňa 28. novembra 2006 na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie slobody 17, v miestnosti č. 023 o 9.00 h uskutoční obhajoba habilitačnej práce: Maticové taktilné snímače a o 13.00 a habilitačná prednáška: Dvojetapová kalibrácia maticových taktilných snímačov.