Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan SjF STU vypisuje II. kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium v akademickom roku 2009/2010.
Termín podania prihlášky do: 15. augusta 2009

Ďalšie informácie: