Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Strojníckej fakulty STU oznamuje študentom SjF, že v dňoch 1. až 15. októbra 2007 prebieha anonymná dotazníková akcia na zistenie spokojnosti študentov SjF STU s kvalitou výučby a pedagógov na fakulte v akademickom roku 2006/2007. Dotazníky sa budú distribuovať v rámci pedagogického procesu, prípadní záujemcovia môžu dotazník získať aj tu, vytlačiť a odovzdať do schránky, ktorá je označená nápisom „Dotazníky“ a je na medziposchodí vstupného vestibulu, kde sa nachádzajú priestory Študentského parlamentu, do 15. októbra 2007.