Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Odd.Telesnej výchovy a športu ÚPHSV SjF STU a
AŠK Strojár

organizuje pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu

športové odpoludnie „Deň študentstva“  dňa 19.11.2009

V telocvični SjF STU budú proti sebe súťažiť učitelia a študenti

13.00 basketbal
14.00 pretláčanie rukou
14.00 stolný tenis
14.30 volejbal
16.30 florbal
17.30 futbal