Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
V rámci Dňa otvorených dverí 17.februára 2010 sa môžete dozvedieť všetko o štúdiu na Strojníckej fakulte STU v Bratislave na Nám. slobody 17. Súčasťou akcie je aj finále 3. ročníka Strojárskej olympiády.

Program:

9:00 Začiatok akcie v Aule A. Stodolu

9:15 – 13:00 Exkurzie do laboratórií, kontinuálne informácie o možnostiach štúdia na Strojníckej fakulte STU, prehliadka prác finále Strojárskej olympiády

13:00 – 14:30 Prezentácie študijných programov v aule A. Stodolu

14:30 – Vyhlásenie výsledkov súťaže Strojárskej olympiády, tombola a slávnostný program pre všetkých návštevníkov akcie

Povzbuďte súťažiacich kolegov zo stredných škôl z celého Slovenska, získajte zaujímavé informácie o fakulte a zabavte sa! Vstup voľný.