Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Slovenský plynárenský a naftový zväz vyhlásil súťaž "Cena prof. Nemessányiho pre rok 2017" o najlepšiu diplomovú prácu, s cieľom motivovať študentov k aktívnejšiemu prístupu pri riešení problematiky z plynárenského, naftového a ropného priemyslu a príbuzných odvetví.
 
Diplomové práce sú rozdelené a hodnotené v dvoch oblastiach:
a) technika a technológie, technologický rozvoj v plynárenstve
b) trhy s plynom, stratégie a legislatíva pre plynárenstvo.
 
Ako nominovať diplomovú prácu do súťaže?
- vyplniť Nominačný formulár
- priložiť diplomovú prácu + jej elektronickú verziu vo formáte PDF
- zaslať doporučene alebo doručiť osobne na sekretariát SPNZ do 30. septembra 2017
 
 
 Pravidlá pre udeľovanie "Ceny prof. Nemessányiho"          
  
 Nominačný formulár
  
 Kto bol prof. Nemessányi
 
 Návrh tém pre ak. rok 2017 - 2018