Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská akustická spoločnosť pri SAV – OS technika znižovania hluku a kmitania; 
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia – OS akustiky a kmitania spolu s 
Ústavom aplikovanej mechaniky a mechatroniky Strojníckej fakulty STU v Bratislave;

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV;
Slovenská komora stavebných inžinierov 

organizuje 22. medzinárodnú AKUSTICKÚ KONFERENCIU. 

Dátum konania: 29. 5. 2017 - 30. 5. 2017 začiatok od 08:00

Miesto konania: Kočovce, Učebno-rekreačné zariadenie Stavebnej fakulty STU BA, 916 36 Kočovce

Organizátor: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Konferencia je zameraná na oblasť znižovania hluku a kmitania v technickej praxi, technických zariadení budov (TZB), kotlových a vykurovacích sústav, kogeneračné jednotky (KGJ), ochranu človeka pred hlukom a kmitaním, stratégiu znižovania hluku a kmitania, akustiku prostredia, seizmické pôsobenie na konštrukcie, okolie a človeka, meranie a hodnotenie hluku a kmitania, materiály vo vibroakustike, normatívne a legislatívne dokumenty a smernice EU v ich aplikácii, ako aj na fyziologickú akustiku a iné oblasti akustiky. 

Organizačné informácie :

MIESTO KONANIA
Konferencia sa uskutoční v kongresovom centre Učebno-rekreačného zariadenia STU Bratislava, v Kočovciach.
Kočovce sa nachádzajú asi 7 km na východ od Nového Mesta nad Váhom na úpätí pohoria Považský Inovec v blízkosti hradu Beckov a kúpeľov Piešťany. 


Záväznú prihlášku s potvrdením o zaplatení zašlite  na e-mail: sstp@zsvts.sk
príp. na adresu: SSTP, Koceľova 15, 815 94 Bratislava

najneskôr do 23. mája 2017
 

Odborný garant:
prof. Ing. Stanislav Žiaran, PhD.                 
Strojnícka fakulta STU Bratislava                
Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava    
tel.: 02/572 96 471
fax.: 02/524 97 890            
e-mail: stanislav.ziaran@stuba.sk              

Organizačný garant:  
Tatiana Škopková
SSTP, Koceľova 15                                                  
815 94  Bratislava
mobil.: +421 905 591 578  
e-mail: sstp@zsvts.sk
www.sstp.sk

Prílohy