Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Odd. telesnej výchovy a športu CJ a Š  SjF STU  a ZO technických športov SjF STU

za podpory regionálnej rady SAUŠ

usporiada  pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu 

 športové odpoludnie

„Deň študentstva“

12.11.2012 (pondelok)

Miesto konania : telocvičňa SjF STU 

11.30 h. - Basketbal

12,00 h. - Armwrestling

13.00 h. - Stolný tenis

14:30 h. - Futbal

17.30 h. - Volejbal

18.00 h. - Florbal

Tešíme sa na Vašu účasť