Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje,

že v rámci habilitačného konania Mgr. Ing. Adriany Horníkovej, PhD.,

pracovníčky Katedry štatistiky na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave sa

dňa 18. októbra 2011 o 8,30 hod. v zasadacej miestnosti č. 004 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17

uskutoční obhajoba habilitačnej práce

„Navrhovanie experimentov využité v stratégii šesť sigma”

a o 11:00 hod. v miestnosti 023 habilitačná prednáška:

“Modely neistoty merania a navrhovanie experimentov“ .