Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Strojnícka fakulta, STU v Bratislave, tavebná fakulta, STU v Bratislave
a Slovenská spoločnosť pre mechaniku

vás pozývajú na prednášku s názvom

Konstrukce na pružném podkladu,

ktorú prednesie zahraničný hosť

doc. Ing. Karel FRYDRÝŠEK, Ph.D., ING-PAED IGIP.,

z Fakulty strojní, Vysokej školy báňskej - Technickej univerzity v Ostrave,

Prednáška sa uskutoční dňa 9. marca 2011 o 10 hodine na Strojníckej fakulte STU v Bratislave,
v miestnosti 004.
Po prednáške bude nasledovať diskusia.

bližšie informácie TU