Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje,

že v rámci habilitačného konania doc. Ing. Stanislava Žiarana, PhD.,

pracovníka Ústavu aplikovanej mechaniky a mechatroniky

sa dňa 8. marca 2011 o 8,30 hod. v zasadacej miestnosti č. 442 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17uskutoční

obhajoba habilitačnej práce „Znižovanie kmitania a hluku v priemysle”

a o 12:30 hod. habilitačná prednáška: “Vplyv vibroizolácie na dynamický prejav strojov“