Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje habilitačné konanie

Ing. Vladimíra Kutiša,PhD.
pracovníka Katedra mechaniky , Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

dňa 25.5.2010 v zasadacej miestnosti č.004 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17 .,

o 8,00 hod. obhajoba habilitačnej práce „Modelovanie FGM a piezoelektrických nosníkových prvkov pomocou MKP”

o 11.00 hod. habilitačná prednáška: “Elektro-tepelno-mechnická analýza mechanických sústav”.